Select Page

eventos

O radon no ámbito laboral

O radon no ámbito laboral

O principal obxectivo da actividade formativa é dar resposta ás obrigas legais que establece para o radon no ámbito laboral o Real decreto 1029/2022, de 20 de decembro polo que se aproba o Regulamento sobre protección da saúde contra os riscos derivados da exposición ás radiacións ionizantes e que afectan aos titulares das actividades laborais e concretar a función, contido e alcance do asesoramento que debe prestar o persoal técnico, así como aquelas situacións nas que sexa necesario recorrer a asesoramento especializado para non superar os niveis de referencia establecidos para o radon nos lugares de traballo, ou xestionar correctamente aquelas situacións nas que non se poden reducir os niveis.

Xestión do retorno ao traballo logo dunha incapacidade temporal de longa duración causada por un trastorno musculoesquelético

Xestión do retorno ao traballo logo dunha incapacidade temporal de longa duración causada por un trastorno musculoesquelético

Esta xornada técnica realizada en colaboración con MC MUTUAL ten por obxectivo sensibilizar na importancia de xestionar adecuadamente o retorno ao traballo en beneficio das organizacións e do persoal traballador.
Tamén se darán a coñecer as pautas xerais para a implantar un programa de reincorporación laboral tras incapacidade temporal por trastornos musculoesqueléticos.

Axentes canceríxenos e sílice cristalina

Axentes canceríxenos e sílice cristalina

Xornada técnica que ten como obxectivo analizar as novidades derivadas da actualización da guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos ou mutáxenos no traballo así como os futuros cambios lexislativos. Na segunda parte, sobre a prevención derivada da exposición a sílice cristalina respirable (SCR), presentarase unha nova campaña do ISSGA e se analizarán os principais aspectos da guía técnica.

Promoción da saúde no lugar de traballo. Moverse máis e mellor

Promoción da saúde no lugar de traballo. Moverse máis e mellor

Xornada técnica realizada en colaboración con Motricidade Laboral SL na que impulsaremos un novo enfoque na xestión da saúde laboral que pon o foco nas persoas desde unha visión de saúde integral, un proxecto que se fortalece na nova Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2023-2027.

Benestar psicoemocional

Benestar psicoemocional

O obxectivo final deste webinar, realizado en conlaboración con Fremap, é dotar aos asistentes de ferramentas prácticas que lles permitan manexar adecuadamente as distintas situacións xestionando eficientemente as súas emocións e as das persoas con que se relacionan.

Habilidades comunicativas e xestión de conflitos

Habilidades comunicativas e xestión de conflitos

Os conflitos son frecuentes entre as persoas que comparten tempo e espazo. As causas e, en gran parte, a forma de resolvelos, marcan a diferenza dos resultados. Durante esta xornada técnica, na que contamos coa participación de Fremap, veremos algúns exemplos cotiáns e frecuentes, así como a forma de afrontalos con maiores garantías de éxito.

Xestión do estrés

Xestión do estrés

Este webinar, realizado en colaboración con MC MUTUAL, ten como obxectivos recoñecer os primeiros síntomas de estrés e identificar as súas causas, así como saber aplicar as estratexias de afrontamento máis adecuadas, para axudar ao persoal traballador a xestionar correctamente as situacións de estrés no traballo e previr así os seus posibles efectos na saúde.

Adaptación de postos de traballo

Adaptación de postos de traballo

A adaptación dos postos de traballo ás capacidades dos traballadores que os ocupan para evitar ou minimizar os danos para a saúde é un dos principios fundamentais da prevención de riscos laborais. Neste webinar, realizado en colaboración con Ibermutua, abordaremos as cuestións relacionadas con este tema: definicións e conceptos, marco normativo, procedementos e exemplos prácticos.

Realidade virtual e PRL

Realidade virtual e PRL

Nesta xornada técnica en formato webinar, realizada en colaboración con Asepeyo, analizaremos a aplicación desta ferramenta ao ámbito da prevención e riscos laborais que nos permita, a través da sensibilización, mellorar procesos, reducir a sinistralidade e acadar contornos laborais máis saudables.

Aplicacións da intelixencia artificial na análise biomecánica

Aplicacións da intelixencia artificial na análise biomecánica

Nesta xornada técnica en formato webinar, realizada en colaboración co Instituto de Biomecánica (IBV), buscamos xerar ferramentas para mellorar os procesos de deseño de produtos e servizos baseados na interacción coa persoa, combinando o modelado biomecánico e a intelixencia artificial para converter a caracterización biomecánica nun proceso máis eficiente e áxil.

Teño que modificar unha  máquina, que debo facer?

Teño que modificar unha máquina, que debo facer?

O obxectivo principal desta xornada, realizada en colaboración con FREMAP, é evitar que se acometan modificacións sobre as máquinas sen ter en conta os criterios necesarios para garantir que a máquina, tras a modificación, ofreza uns niveis de seguridade adecuados para o seu uso de acordo aos requisitos que lle sexan de aplicación.

Smartphone – #Úsao de forma saudable

Smartphone – #Úsao de forma saudable

Nesta xornada técnica, en formato webinar, realizada en colaboración con Fraternidad-Muprespa, presentaremos a campaña do ISSGA “Emprego de dispositivos electrónicos portátiles”, analizaremos o smartphone como fenómeno sociolóxico, os danos físicos e psicolóxicos asociados ao seu uso, como usalo de forma saudable e indicaremos, a nivel de adicións, como afecta as nosas neuronas a conectividade dixital e os bos usos e riscos da tecnoloxía no traballo e no teletraballo.

Xestión da saúde mental na empresa

Xestión da saúde mental na empresa

Webinar realizado en colaboración con Ibermutua no que se abordará a saúde psicosocial da empresa, facendo un diagnóstico da situación actual e indicando as accións preventivas a implantar desde un enfoque desde a empresa saudable da saúde mental.

Criterio técnico de Inspección de Traballo sobre riscos psicosociais: Que obrigas supón para as empresas?

Criterio técnico de Inspección de Traballo sobre riscos psicosociais: Que obrigas supón para as empresas?

Esta xornada técnica en formato webinar, realizada en colaboración con McMutual, ten por obxectivo analizar o Criterio técnico 104/2021 sobre actuacións da Inspección de Traballo e Seguridade Social en riscos psicosociais para dar resposta a dúas cuestións:

Que obrigas teñen as empresas e como deben levalas a cabo para a correcta xestión preventiva dos riscos psicosociais? Incidindo especialmente nas características que debe cumprir a avaliación de riscos psicosociais.
Que supostos ou circunstancias van motivar a actuación de Inspección de Traballo e Seguridade Social nas empresas e que consecuencias poden derivarse?

Adaptación ao cambio: afrontamento ante a adversidade

Adaptación ao cambio: afrontamento ante a adversidade

Este webinar, no que participa Fremap, pretende dar a coñecer as diferentes estratexias e estilos de afrontamento e reflexionar sobre a importancia de traballar o autocoñecemento para mellorar a nosa forma de afrontar a adversidade en calquera ámbito da vida.

Prevención do consumo de alcol e drogas nas organizacións

Prevención do consumo de alcol e drogas nas organizacións

Webinar realizado en colaboración con Mc-Mutual que ten como principal obxectivo tomar conciencia da importancia que ten o consumo de alcol e outras drogas na nosa sociedade e as súas repercusións a nivel persoal, social e laboral e como xestionalo desde a empresa para poder garantir a seguridade nos postos de traballo.

Saúde e teletraballo

Saúde e teletraballo

Webinar con motivo do Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo realizado en colaboración con Asepeyo no que se indicarán algunhas experiencias empresariais e as repercusións dende a PRL derivadas do teletraballo, como implantar un protocolo de traballo a distancia e os aspectos relacionados con actividades saudables.