Select Page
Eventos do día: 25 XUÑO 2024

Prevención de trastornos musculoesqueléticos en postos de traballo con carga física

Nesta xornada técnica, realizada en colaboración con MC Mutual, afondarase na prevención dos TME naqueles postos de traballo onde o compoñente da carga física está presente dunha forma significativa incidindo na identificación de risco ergonómico, e na importancia de ter un posto de traballo ben deseñado e cunha axeitada organización do traballo.