Select Page
Novidades do novo regulamento 2023/1230 relativo a máquinas

Data do webinar:

25 xuño 2024

}

Hora de comezo:

10:15 horas

Modalidade:

  • Streaming

Vídeo do evento

Nesta xornada técnica, realizada en colaboración con MC Mutual, afondarase na prevención dos TME naqueles postos de traballo onde o compoñente da carga física está presente dunha forma significativa.
O obxectivo desta actividade formativa é coñecer como optimizar a abordaxe dos diferentes factores de risco relacionados co TME mediante unha adecuada priorización das accións para executar, xa sexan de prevención de riscos laborais ou de promoción da saúde.

Na formación incidirase de xeito especial na identificación dos factores de risco ergonómico, e na importancia de ter un posto de traballo ben deseñado e con unha axeitada organización do traballo, adicando un apartado especial os exeoesqueletos como medida para a diminución dos riscos por TME e á promoción da saúde no traballo (PST).

k

Proceso de inscrición pechado.