Select Page
Eventos do día: 13 XUÑO 2024

Novidades do novo regulamento 2023/1230 relativo a máquinas

Nesta xornada técnica, realizada en colaboración con Fremap, resumiranse os principais aspectos así como as novidades introducidas polo recentemente estreado regulamento 2023/1230 relativo ás máquinas que derrogou a directiva de máquinas 2006/42/CE.