Select Page
Novidades do novo regulamento 2023/1230 relativo a máquinas

Data do webinar:

13 xuño 2024

}

Hora de comezo:

10:15 horas

Modalidade:

  • Streaming

Vídeo do evento

Nesta xornada técnica, realizada en colaboración con Fremap, resumiranse os principais aspectos así como as novidades introducidas polo recentemente estreado regulamento 2023/1230 relativo ás máquinas que derrogou a directiva de máquinas 2006/42/CE.

Este novo regulamento establece os recentes avances das tecnoloxías dixitais, como a intelixencia artificial (IA), o internet das cousas e inclúe as características dunha ampla gama de máquinas formulando novos retos en materia de seguridade.

Será esixible a todos os estados membros da UE e supón unha transformación profunda dentro da industria.