Select Page
Eventos do día: 23 XUÑO 2023

Innovación e boas prácticas de sensibilización fronte ao ruído de xeito visual e atractivo

O obxectivo final deste webinar, realizado en colaboración con Asepeyo, é mostrar desde unha perspectiva dinámica, visual e atractiva as consecuencias da exposición ao ruído a través do emprego de novas tecnoloxías.