Select Page
Eventos do día: 16 XUÑO 2023

Axentes canceríxenos e sílice cristalina

Xornada técnica que ten como obxectivo analizar as novidades derivadas da actualización da guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos ou mutáxenos no traballo así como os futuros cambios lexislativos. Na segunda parte, sobre a prevención derivada da exposición a sílice cristalina respirable (SCR), presentarase unha nova campaña do ISSGA e se analizarán os principais aspectos da guía técnica.