Select Page
Evento 2 - Promoción da saúde no lugar de traballo

Data do webinar:

16 xuño 2023

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

  • Presencial: Centro ISSGA_A Coruña
  • Streaming

Vídeo do evento

Xornada técnica que ten como obxectivo analizar as novidades derivadas da actualización da guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos ou mutáxenos no traballo así como os futuros cambios lexislativos. Farase un especial fincapé na identificación de postos de traballo con esta exposición e presentaranse algúns exemplos de boas prácticas.

Na segunda parte da xornada presentarase unha nova campaña do ISSGA sobre a prevención derivada da exposición a sílice cristalina respirable (SCR) en talleres e obras e expoñeranse os principais aspectos da guía técnica para a prevención do risco por exposición a SCR no ámbito laboral.

k

Proceso de inscrición pechado.