Select Page
Hábitos saudables e enerxía emocional positiva no traballo

Data do webinar:

5 xuño 2024

}

Hora de comezo:

10:15 horas

Modalidade:

  • Streaming

O principal obxectivo da actividade formativa é dar resposta ás obrigas legais que establece para o radon no ámbito laboral o Real decreto 1029/2022, de 20 de decembro polo que se aproba o Regulamento sobre protección da saúde contra os riscos derivados da exposición ás radiacións ionizantes e que afectan aos titulares das actividades laborais e concretar a función, contido e alcance do asesoramento que debe prestar o persoal técnico, así como aquelas situacións nas que sexa necesario recorrer a asesoramento especializado para non superar os niveis de referencia establecidos para o radon nos lugares de traballo, ou xestionar correctamente aquelas situacións nas que non se poden reducir os niveis.

Esta formación ofrécese nun momento e lugar clave, debido á normativa de desenvolvemento e concreción do Real decreto 1029/2022 no tocante ao radon, que está próxima a publicarse, e por ser Galicia, dado as súas características xeolóxicas, un territorio especialmente afectado por este gas que é un contaminante natural e, polo tanto, afecta á poboación en xeral e ao ámbito laboral en particular.

k

Proceso de inscrición pechado.