Select Page
Eventos do día: 5 XUÑO 2024

O radon no ámbito laboral

O principal obxectivo da actividade formativa é dar resposta ás obrigas legais que establece para o radon no ámbito laboral o Real decreto 1029/2022, de 20 de decembro polo que se aproba o Regulamento sobre protección da saúde contra os riscos derivados da exposición ás radiacións ionizantes e que afectan aos titulares das actividades laborais e concretar a función, contido e alcance do asesoramento que debe prestar o persoal técnico, así como aquelas situacións nas que sexa necesario recorrer a asesoramento especializado para non superar os niveis de referencia establecidos para o radon nos lugares de traballo, ou xestionar correctamente aquelas situacións nas que non se poden reducir os niveis.