Select Page

eventos

Xestión do risco durante o embarazo e a lactación

Xestión do risco durante o embarazo e a lactación

Neste primeiro webinar, que forma parte da programación formativa do ISSGA para o ano 2022 e realizado en colaboración con Ibermutua, analizaremos o marco normativo que o regula, o procedemento que se debe seguir na súa tramitación así como os riscos laborais e clínicos e os diferentes axentes que interveñen: físicos, ergonómicos, químicos, biolóxicos e psicosociais. Para rematar haberá unha mesa redonda na que os axentes sociais nos darán a súa visión dende un punto de técnico deste tema.

Prevención da violencia laboral

Prevención da violencia laboral

Webinar realizado en colaboración con Ibermutua Gallega que ten como obxectivo sensibilizar na necesidade de abordar a violencia no traballo nas empresas e proporcionar algunhas ferramentas básicas para achegar unha aproximación integral á prevención das situacións de violencia que se producen nas organizacións, como son os protocolos-tipo.

Innovación para introducir boas prácticas para a prevención de trastornos musculoesqueléticos no traballo.  “Sistema MOCAP (Motion Capture). Exoesqueleto”

Innovación para introducir boas prácticas para a prevención de trastornos musculoesqueléticos no traballo. “Sistema MOCAP (Motion Capture). Exoesqueleto”

Este webinar, realizado en colaboración con Asepeyo e que forma parte de las actividades programadas polo ISSGA con motivo da “Semana Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo”, ten por obxectivo sensibilizar e informar sobre un tema innovador e de actualidade, os exoesqueletos, que facilitan asistencia física ás persoas durante o desenvolvemento de determinadas tarefas e contribúen á redución de lesións.

Escola de costas

Escola de costas

Webinar realizado en colaboración con McMutual, que forma parte das actividades programadas polo ISSGA con motivo da “Semana Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo”, que persegue destacar a importancia da prevención dos trastornos musculoesqueléticos de orixe laboral que afectan a 3 de cada 5 persoas traballadoras e realizar unha sesión da escola de costas enfocada ao teletraballo.

Muller e saúde laboral: diversidade, equidade e igualdade

Muller e saúde laboral: diversidade, equidade e igualdade

Webinar realizado en colaboración con Fraternidad-Muprespa, no que se exporán o modelo de muller na sociedade actual, tratando temas como a saúde laboral, a prevención de riscos laborais en clave de xénero e as medidas de diversidade, conciliación, equidade e igualdade que necesitan as nosas organizacións.

Prevención e pandemia: a resposta da unidade de referencia COVID-19 do Issga e dos servizos de prevención alleos

Prevención e pandemia: a resposta da unidade de referencia COVID-19 do Issga e dos servizos de prevención alleos

Neste webinar indicaranse as principais mensaxes e criterios para a adopción das medidas preventivas fronte á esta pandemia nos centros de traballo, se detallarán as actuacións feitas pola Unidade COVID-19 nas labores de asesoramento e apoio técnico especializado e de información e formación, se exporán os riscos derivados das novas condicións de traballo asociadas á crise sanitaria e se explicarán o papel dos servizos de prevención no contexto derivado da COVID-19.

Impacto emocional COVID-19

Impacto emocional COVID-19

Neste webinar, realizado en colaboración con Fraternidad-Muprespa, veremos as emocións e estados de ánimo que nos provocou a COVID 19, a través de exemplos de persoas reais e daremos claves e ferramentas para soportar mellor esta situación.

Empresa saudable. Prevención das enfermidades cardiovasculares e o ictus

Empresa saudable. Prevención das enfermidades cardiovasculares e o ictus

O custo persoal, social e laboral das enfermidades e accidentes cardio e cerebrovasculares supón máis do 10% do gasto sanitario público de España e é a primeira causa de discapacidade no adulto. Este webinar, realizado en colaboración con Ibermutua, ten como obxectivo “informar para previr” e sensibilizar no ámbito da saúde laboral ao tecido empresarial galego.

Uso de novas tecnoloxías en PRL: drons

Uso de novas tecnoloxías en PRL: drons

Segundo dos eventos organizados polo ISSGA con motivo do día mundial da seguridade e saúde no traballo, 28 de abril, no que presentamos dúas publicacións sobre os drons e a súa relación coa prevención de riscos laborais.

A cultura preventiva, motor de resiliencia

A cultura preventiva, motor de resiliencia

Con motivo do Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo 2021, o ISSGA organiza esta webinar como un espazo de intercambio para recoñecer a importancia da cultura preventiva na construción da resiliencia colectiva e o valor do labor das e dos profesionais da seguridade e saúde no traballo na crise sanitaria actual.