Select Page
Eventos do día: 23 SETEMBRO 2021

Elaboración de protocolos de resolución de conflitos e prevención do acoso no traballo

Este webinar, realizado en colaboración con McMutual, ten por obxectivo ofrecer recomendacións prácticas para a elaboración de protocolos de resolución de conflictos para a prevención do acoso e a violencia laboral dende un enfoque preventivo.