Select Page
Eventos do día: 23 NOVEMBRO 2022

Habilidades comunicativas e xestión de conflitos

Os conflitos son frecuentes entre as persoas que comparten tempo e espazo. As causas e, en gran parte, a forma de resolvelos, marcan a diferenza dos resultados. Durante esta xornada técnica, na que contamos coa participación de Fremap, veremos algúns exemplos cotiáns e frecuentes, así como a forma de afrontalos con maiores garantías de éxito.