Select Page
Eventos do día: 22 SETEMBRO 2022

Teño que modificar unha máquina, que debo facer?

O obxectivo principal desta xornada, realizada en colaboración con FREMAP, é evitar que se acometan modificacións sobre as máquinas sen ter en conta os criterios necesarios para garantir que a máquina, tras a modificación, ofreza uns niveis de seguridade adecuados para o seu uso de acordo aos requisitos que lle sexan de aplicación.