Select Page
Realidade virtual e PRL

Data do webinar:

27 outubro 2022

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

A adaptación dos postos de traballo ás capacidades dos traballadores que os ocupan para evitar ou minimizar os danos para a saúde é un dos principios fundamentais da prevención de riscos laborais.

Esta adaptación consiste en adaptar o contorno de traballo ás características das persoas, tendo en conta as súas capacidades, aptitudes e posibles limitacións.

Neste webinar, realizado en colaboración con Ibermutua, abordaremos as cuestións relacionadas con este tema: definicións e conceptos, marco normativo, procedementos e exemplos prácticos.

k

Proceso de inscrición pechado.