Select Page
Eventos do día: 18 ABRIL 2023

Benestar psicoemocional

O obxectivo final deste webinar, realizado en conlaboración con Fremap, é dotar aos asistentes de ferramentas prácticas que lles permitan manexar adecuadamente as distintas situacións xestionando eficientemente as súas emocións e as das persoas con que se relacionan.