Select Page
Aplicacións da intelixencia artificial na análise biomecánica

Aplicacións da intelixencia artificial na análise biomecánica

Webinar_IA_Biomecánica

Data do webinar:

4 outubro 2022

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Nesta xornada técnica en formato webinar, realizada en colaboración co Instituto de Biomecánica (IBV), buscamos xerar ferramentas para mellorar os procesos de deseño de produtos e servizos baseados na interacción coa persoa, combinando o modelado biomecánico e a intelixencia artificial para converter a caracterización biomecánica nun proceso máis eficiente e áxil.

A súa aplicación será de gran utilidade na avaliación e deseño de postos de traballo, desde o punto de vista da ergonomía, e na mellora da calidade asistencial e a xestión de recursos no ámbito sociosanitario e clínico naqueles procesos nos que a valoración funcional é clave.

k

Proceso de inscrición pechado.

Teño que modificar unha  máquina, que debo facer?

Teño que modificar unha máquina, que debo facer?

Teño que modificar unha  máquina, que debo facer videostreaming issga eventos

Data do webinar:

22 setembro 2022

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

Na túa empresa cambiaron as necesidades de produción e é necesario modificar algunha das máquinas para alcanzar esas novas demandas?

Hai máquinas que contando ou non con marcado CE presentan perigos para o persoal traballador durante o seu uso?

Antes de facer nada vos propoñemos esta xornada, realizada en colaboración con FREMAP, na que trataremos, entre outras cuestións, conceptos como a modificación substancial das maquinas e as responsabilidades que isto pode conlevar, dando resposta a moitas dúbidas que poidan xurdir ao acometer un proxecto deste tipo e evitando que se acometan modificacións sobre as máquinas sen ter en conta os criterios necesarios para garantir que a máquina, tras a modificación, ofreza uns niveis de seguridade adecuados para o seu uso de acordo aos requisitos que lle sexan de aplicación.

k

Proceso de inscrición pechado.

Smartphone – #Úsao de forma saudable

Smartphone – #Úsao de forma saudable

ISSGA - Evento Adaptacion ao cambio

Data do webinar:

28 xuño 2022

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

O smartphone supuxo unha revolución sociolóxica sen precedentes que cambiou a forma en como nos relacionamos, comunicamos e mesmo como nos comportamos.

Ese uso tan continuado (e ata aditivo) que facemos na nosa vida diaria do smartphone leva asociado unha serie de danos tanto a nivel físico como a nivel psicolóxico que son necesarios coñecer para que a nosa saúde non se resinta.

Nesta xornada técnica, en formato webinar, realizada en colaboración con Fraternidad-Muprespa, presentaremos a campaña do ISSGA “Emprego de dispositivos electrónicos portátiles”, analizaremos o smartphone como fenómeno sociolóxico, os danos físicos e psicolóxicos asociados ao seu uso, como usalo de forma saudable e indicaremos, a nivel de adicións, como afecta as nosas neuronas a conectividade dixital e os bos usos e riscos da tecnoloxía no traballo e no teletraballo.

k

Proceso de inscrición pechado.

Xestión da saúde mental na empresa

Xestión da saúde mental na empresa

ISSGA - Evento Adaptacion ao cambio

Data do webinar:

16 xuño 2022

}

Hora de comezo:

11:00 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

Actualmente, a saúde mental e o incremento das patoloxías relacionadas é un dos campos para desenvolver no ámbito da empresa saudable que ten un máis difícil abordaxe: a protección da intimidade das persoas, a estigmatización das persoas con problemas mentais, a cultura do país sobre as enfermidades mentais, fai que ou ben se trate dun xeito moi superficial na empresa ou ben se limite ás esixencias legais que se van producindo: protocolos de violencia laboral, protocolos de igualdade, etc.

Nesta xornada, realizada en colaboración con Ibermutua, estableceuse o marco psicosocial da empresa saudable propoñendo unha ferramenta que contribúe a completar o baleiro que pode existir na práctica para abordar o problema desde a empresa.

k

Proceso de inscrición pechado.

Criterio técnico de Inspección de Traballo sobre riscos psicosociais: Que obrigas supón para as empresas?

Criterio técnico de Inspección de Traballo sobre riscos psicosociais: Que obrigas supón para as empresas?

ISSGA - Evento Adaptacion ao cambio

Data do webinar:

31 maio 2022

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

A publicación do Criterio técnico 104/2021 sobre actuacións da Inspección de Traballo e Seguridade Social en riscos psicosociais, puxo de novo o foco sobre a necesidade de que as empresas avalíen e xestionen correctamente os riscos psicosociais.

Este criterio técnico xorde en resposta á comunicación da Comisión Europea do 10 de xaneiro de 2017 na que sinalaba que os riscos psicosociais supoñen un dos problemas de seguridade e saúde no traballo máis complexos e que están en progresivo aumento, afectando gravemente á saúde dos traballadores, ao absentismo e á produtividade das empresas, e no que se lembraba tamén que o directiva marco que dá lugar á Lei de prevención de riscos laborais establece a obrigación legal dos empresarios de protexer aos traballadores contra todos os riscos no lugar de traballo, incluídos os riscos psicosociais.

Esta xornada técnica en formato webinar, realizada en colaboración con MCMUTUAL, ten por obxectivo analizar o Criterio Técnico 104/2021 para dar resposta a dúas cuestións:

Que obrigas teñen as empresas e como deben levalas a cabo para a correcta xestión preventiva dos riscos psicosociais? Incidindo especialmente nas características que debe cumprir a avaliación de riscos psicosociais.
Que supostos ou circunstancias van motivar a actuación de Inspección de Traballo e Seguridade Social nas empresas e que consecuencias poden derivarse?

k

Proceso de inscrición pechado.