Select Page
De ‘Millenial’ a ‘Jubillennial’, xestión da diversidade xeracional

De ‘Millenial’ a ‘Jubillennial’, xestión da diversidade xeracional

Evento 2 - Promoción da saúde no lugar de traballo

Data do webinar:

19 setembro 2023

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

  • Streaming

Vídeo do evento

Xornada técnica, realizada en colaboración con Fraternidade-Muprespa, na que propoñemos dar un enfoque inclusivo á chamada xeración “Jubillennial”, proporcionar ferramentas para encarar unha xubilación en positivo e outras medidas para implementar a diversidade xeracional nas organizacións.

Dado que o índice de lonxevidade non para de crecer, é importante coñecer e establecer políticas de envellecemento activo nas empresas, preventivas e de xestión da idade, para coidar ao 55% de traballadores entre 55 e 75 anos, que poden continuar sendo produtivos ou necesarios dependendo do sector e actividade.

Non debemos perder o coñecemento e sabedoría acumulados durante a vida laboral dos profesionais e si apostar polo enriquecemento da diversidade xeracional.

k

Proceso de inscrición pechado.

Innovación e boas prácticas de sensibilización fronte ao ruído de xeito visual e atractivo

Innovación e boas prácticas de sensibilización fronte ao ruído de xeito visual e atractivo

Evento 2 - Promoción da saúde no lugar de traballo

Data do webinar:

23 xuño 2023

}

Hora de comezo:

11:00 horas

Modalidade:

  • Streaming

Vídeo do evento

O obxectivo final deste webinar, realizado en colaboración con Asepeyo, é mostrar desde unha perspectiva dinámica, visual e atractiva as consecuencias da exposición ao ruído a través do emprego de novas tecnoloxías.

Mostrarase como se xera e propaga o ruído, como afecta o ser humano, como protexernos del,… para mellorar as condicións de traballo das persoas expostas a este risco físico.

k

Proceso de inscrición pechado.

Axentes canceríxenos e sílice cristalina

Axentes canceríxenos e sílice cristalina

Evento 2 - Promoción da saúde no lugar de traballo

Data do webinar:

16 xuño 2023

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

  • Presencial: Centro ISSGA_A Coruña
  • Streaming

Vídeo do evento

Xornada técnica que ten como obxectivo analizar as novidades derivadas da actualización da guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos relacionados coa exposición a axentes canceríxenos ou mutáxenos no traballo así como os futuros cambios lexislativos. Farase un especial fincapé na identificación de postos de traballo con esta exposición e presentaranse algúns exemplos de boas prácticas.

Na segunda parte da xornada presentarase unha nova campaña do ISSGA sobre a prevención derivada da exposición a sílice cristalina respirable (SCR) en talleres e obras e expoñeranse os principais aspectos da guía técnica para a prevención do risco por exposición a SCR no ámbito laboral.

k

Proceso de inscrición pechado.

Promoción da saúde no lugar de traballo. Moverse máis e mellor

Promoción da saúde no lugar de traballo. Moverse máis e mellor

Evento 2 - Promoción da saúde no lugar de traballo

Data do webinar:

31 maio 2023

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

Xornada técnica realizada en colaboración con Motricidade Laboral SL na que impulsaremos un novo enfoque na xestión da saúde laboral que pon o foco nas persoas desde unha visión de saúde integral, un proxecto que se fortalece na nova Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2023-2027.

Faremos un repaso da contribución do ISSGA nestes 10 últimos anos para ampliar a Rede Española de Empresas Saudables (RESS) e ofreceremos estratexias para a promoción de hábitos saudables nas organizacións así como para a prevención dos TME.

k

Proceso de inscrición pechado.

Benestar psicoemocional

Benestar psicoemocional

ISSGA Eventos

Data do webinar:

18 abril 2023

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

A finalidade deste webinar, realizado en colaboración con Fremap, é dar a coñecer con exactitude o concepto de estrés, así como o seu mecanismo de desenvolvemento e as diferentes consecuencias que este pode ter na vida das persoas.

Partindo da interrelación entre pensamento, emoción e conduta, exponse as distintas estratexias dirixidas a mitigar as tensións internas e mellorar as relacións cos demais.

O obxectivo final é dotar aos asistentes de ferramentas prácticas que lles permitan manexar adecuadamente as distintas situacións xestionando eficientemente as súas emocións e as das persoas con que se relacionan.

k

Proceso de inscrición pechado.