Select Page
Smartphone – #Úsao de forma saudable

Smartphone – #Úsao de forma saudable

ISSGA - Evento Adaptacion ao cambio

Data do webinar:

28 xuño 2022

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

O smartphone supuxo unha revolución sociolóxica sen precedentes que cambiou a forma en como nos relacionamos, comunicamos e mesmo como nos comportamos.

Ese uso tan continuado (e ata aditivo) que facemos na nosa vida diaria do smartphone leva asociado unha serie de danos tanto a nivel físico como a nivel psicolóxico que son necesarios coñecer para que a nosa saúde non se resinta.

Nesta xornada técnica, en formato webinar, realizada en colaboración con Fraternidad-Muprespa, presentaremos a campaña do ISSGA “Emprego de dispositivos electrónicos portátiles”, analizaremos o smartphone como fenómeno sociolóxico, os danos físicos e psicolóxicos asociados ao seu uso, como usalo de forma saudable e indicaremos, a nivel de adicións, como afecta as nosas neuronas a conectividade dixital e os bos usos e riscos da tecnoloxía no traballo e no teletraballo.

k

Proceso de inscrición pechado.

Xestión da saúde mental na empresa

Xestión da saúde mental na empresa

ISSGA - Evento Adaptacion ao cambio

Data do webinar:

16 xuño 2022

}

Hora de comezo:

11:00 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

Actualmente, a saúde mental e o incremento das patoloxías relacionadas é un dos campos para desenvolver no ámbito da empresa saudable que ten un máis difícil abordaxe: a protección da intimidade das persoas, a estigmatización das persoas con problemas mentais, a cultura do país sobre as enfermidades mentais, fai que ou ben se trate dun xeito moi superficial na empresa ou ben se limite ás esixencias legais que se van producindo: protocolos de violencia laboral, protocolos de igualdade, etc.

Nesta xornada, realizada en colaboración con Ibermutua, estableceuse o marco psicosocial da empresa saudable propoñendo unha ferramenta que contribúe a completar o baleiro que pode existir na práctica para abordar o problema desde a empresa.

k

Proceso de inscrición pechado.

Criterio técnico de Inspección de Traballo sobre riscos psicosociais: Que obrigas supón para as empresas?

Criterio técnico de Inspección de Traballo sobre riscos psicosociais: Que obrigas supón para as empresas?

ISSGA - Evento Adaptacion ao cambio

Data do webinar:

31 maio 2022

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

A publicación do Criterio técnico 104/2021 sobre actuacións da Inspección de Traballo e Seguridade Social en riscos psicosociais, puxo de novo o foco sobre a necesidade de que as empresas avalíen e xestionen correctamente os riscos psicosociais.

Este criterio técnico xorde en resposta á comunicación da Comisión Europea do 10 de xaneiro de 2017 na que sinalaba que os riscos psicosociais supoñen un dos problemas de seguridade e saúde no traballo máis complexos e que están en progresivo aumento, afectando gravemente á saúde dos traballadores, ao absentismo e á produtividade das empresas, e no que se lembraba tamén que o directiva marco que dá lugar á Lei de prevención de riscos laborais establece a obrigación legal dos empresarios de protexer aos traballadores contra todos os riscos no lugar de traballo, incluídos os riscos psicosociais.

Esta xornada técnica en formato webinar, realizada en colaboración con MCMUTUAL, ten por obxectivo analizar o Criterio Técnico 104/2021 para dar resposta a dúas cuestións:

Que obrigas teñen as empresas e como deben levalas a cabo para a correcta xestión preventiva dos riscos psicosociais? Incidindo especialmente nas características que debe cumprir a avaliación de riscos psicosociais.
Que supostos ou circunstancias van motivar a actuación de Inspección de Traballo e Seguridade Social nas empresas e que consecuencias poden derivarse?

k

Proceso de inscrición pechado.

Adaptación ao cambio: afrontamento ante a adversidade

Adaptación ao cambio: afrontamento ante a adversidade

ISSGA - Evento Adaptacion ao cambio

Data do webinar:

19 maio 2022

}

Hora de comezo:

10:15 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

Aprender a aceptar as emocións e afrontar eficazmente a adversidade, son aspectos fundamentais para preservar a saúde emocional e poder avanzar no noso desenvolvemento persoal.

Este webinar, no que participa Fremap, pretende dar a coñecer as diferentes estratexias e estilos de afrontamento e reflexionar sobre a importancia de traballar o autocoñecemento para mellorar a nosa forma de afrontar a adversidade en calquera ámbito da vida.

k

Proceso de inscrición pechado.

Prevención do consumo de alcol e drogas nas organizacións

Prevención do consumo de alcol e drogas nas organizacións

ISSGA - Evento 11

Data do webinar:

5 maio 2022

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

Na sociedade española o consumo de alcol forma parte da nosa cultura e está presente en moitos momentos da nosa vida social. Estes consumos, así como o doutras drogas, teñen repercusións negativas a nivel persoal, social e por suposto laboral. É necesario que desde a empresa dispóñase dun marco de actuación para poder contextualizar as diferentes actuacións a levar a cabo en relación ao consumo de substancias psicoactivas. É importante implantar programas que preveñan os seus consumos, redúzanos e mesmo axuden ás persoas traballadoras con problemas de consumo, porque conleva múltiples beneficios tanto para elas como para as empresas.

Este webinar, realizado en colaboración con Mc-Mutual, ten como principais obxectivos:

  • Tomar conciencia da importancia que ten o consumo de alcol e outras drogas na nosa sociedade e as súas repercusións a nivel persoal, social e laboral.
  • Coñecer como xestionar desde a empresa todos aqueles aspectos relacionados co consumo de alcol e drogas para poder garantir a seguridade nos postos de traballo.
  • Mostrar os beneficios que conleva implantar programas para previr estes consumos.
  • Coñecer como levalos a cabo, que intervencións desenvolver e os recursos dispoñibles.

 

k

Proceso de inscrición pechado.